ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.

Kategorie: Przetargi

W związku z realizacją projektu: „Rozwój przedsiębiorstwa ATLAS-SOLLICH ZSE poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii prowadzącej do powstania nowego produktu” , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dla Poddziałania 2.2.1.

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę: komputera typu laptop.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 15 czerwca 2017r. włącznie na adres: sollich [at] atlas-sollich [.] pl

Pliki do pobrania:

Wymagania dotyczące komputera typu laptop.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:
Rębiechowo, dn. 16-06-2017r.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, otrzymano trzy oferty na dostawę sprzętu.
Na podstawie oceny przysłanych ofert, do realizacji wybrano ofertę sklepu X-KOM.
X-KOM, ul. Krakowska 45/65A, 42-200 Częstochowa.