SOLLICH 2111 GCPS
STACJA OCHRONY KATODOWEJ Dla instalacji z Anodami Galwanicznymi

Stacja Ochrony Katodowej Służy do monitorowania parametrów ochrony katodowej zrealizowanej na bazie elektrod galwanicznych, np. elektrod Mg czy Mg-Al.

Zastosowanie do ochrony katodowej :

 • różnego rodzaju rurociągów
 • konstrukcji stalowych
 • zbiorników paliw płynnych i gazowych

 

Uzas: 12-24 Vdc

Interfejs komunikacji RS 485.

CENA JEST ZALEŻNA OD KONFIGURACJI PRODUKTU.
W CELU WYCENY PRODUKTU NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM.

SKU: 0-2-1-2 Kategorie: ,

Dokumentacja

i informacje ściśle techniczne

Opis

Stacja Ochrony Katodowej SOLLICH 2111 GCPS – GALVANIC CATHODIC PROTECTION STATION – STACJA OCHRONY KATODOWEJ jest przeznaczona do ochrony katodowej konstrukcji metalowych, zbudowanych na powierzchni ziemi, w gruncie lub w wodzie, o dobrej izolacji w stosunku do gruntu. Ochrona ta polega na zapewnieniu odpowiedniego potencjału na chronionej konstrukcji, przez wymuszenie prądowe w układzie anoda galwaniczna – konstrukcja.

Anoda galwaniczna wykonana jest zwykle ze stopów magnezu. Urządzenie umożliwia zaprogramowanie wartości potencjału ochrony konstrukcji względem elektrody odniesienia Eo lub prądu ochrony katodowej Ip, i utrzymuje te wartości na ustalonym poziomie w trakcie pracy.

Stacja OK umożliwia realizację opisanego zadania w sposób automatyczny dostosowując parametry pracy tak by wymusić zadaną wartość prądu lub potencjału. Przyrząd ma możliwość dokonywania manualnej i zdalnej zmiany trybu pracy i parametrów.

Stacja Ochrony Katodowej realizuje pomiary parametrów:

 • Ip – prąd polaryzacji konstrukcji.
 • Uak – napięcie anoda – konstrukcja.
 • Eon – potencjał załączeniowy konstrukcji.
 • Eoff – potencjał wyłączeniowy konstrukcji.
 • Uac_on – Wartość skuteczna sygnałów zakłóceń zmiennoprądowych występujących na konstrukcji.
 • Uac_off – Wartość skuteczna sygnałów zakłóceń zmiennoprądowych występujących na konstrukcji.
 • E(t) – Pomiar przebiegu czasowego potencjału konstrukcji

Cechy urządzenia

 1. FUNKCJE URZĄDZENIA
  Stacja Ochrony Katodowej
  • Praca w trybie
  ▪ galwanostatycznym – wymuszenie stałego prądy ochrony,
  ▪ potencjostatycznym – wymuszenie stałego potencjału ochrony,
  • Możliwość programowego odłączenia stacji,
  • Możliwość pomiaru potencjału i napięć w trybie wyłączenia prądu,
  • Regulacja prądu i potencjału,
  • Automatyczne pomiary,
  • Wbudowane dokładne i odporne na zakłócenia układy pomiarowe,
  • Rejestracja zmian potencjału konstrukcji w czasie,
  • Analogowo-cyfrowa realizacja układów regulacji i sterowania,
  • Wyświetlacz alfanumeryczny LCD widoczny w ciemności,
  • Informacje o aktualnym stanie pracy, sygnały alarmowe,
  • Zdalny odczyt i nastawa parametrów pracy
  • Rejestracja parametrów ochrony i wartości sygnałów w pamięci nieulotnej,
  • Wbudowane zewnętrzne wejścia logiczne umożliwiające sterowaniem pracą stacji,
  • Wysoka sprawność energetyczna,
  • Przebiegu czasowego potencjału konstrukcji E(t)
  OGÓLNE
  • Gniazdo komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi – RS485,
  • Obsługa protokołu Modbus,
  • Wykonane zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC,
  • Szeroki zakres temperatury pracy,
  • Prosta instalacja na szynie DIN,
  • Proste uruchomienie, łatwa obsługa.

Dane techniczne

 1. PARAMETRY TECHNICZNE
Lp.Parametry elektryczne wjściowe urządzenia:Jedn.Wartość minWartość maxUwagi
1.

 

Napięcie zasilacza Stacji  0V, UsV12W zależności od  modelu
2.Prąd wyjściowy ochrony – Ip

prąd nominalny –wartość programowana

mA0,130Model 4-30
Niedokładność pomiaru prądu Ip%+mA2% +/- 0,1 mA
Prąd wyjściowy ochrony – Ip

prąd nominalny –wartość programowana

mA0,3100Model 4-100
Niedokładność pomiaru prądu Ip%+mA2% +/- 0,3 mA
Prąd wyjściowy ochrony – Ip

prąd nominalny –wartość programowana

mA1300Model 4-300
Niedokładność pomiaru prądu Ip%+mA2% +/- 1 mA
3.Zakres programowania potencjału Ep,

na zaciskach Eo-Kp

V0-3 
4.Zakres pomiaru potencjału Ep,

na zaciskach Eo-Kp

V0+/-7V

 

 
5.Niedokładność pomiaru potencjału Ep mV+%+/- 2mV  +/- 0,5% 
6.Zakres pomiaru napięcia U_a

mierzonego na zaciskach wyjściowych +/A-Ku

V0+ 4 
7.Niedokładność pomiaru napięcia U_aV+%+/- 0,1V +/-2% 
8.Pobór prądu przez stację bez obwodów instalacji OK:

– dla świecącego wyświetlacza

– dla nieświecącego wyświetlacza

 

 

mA

mA

 

 

65

54

 

 

71

60

@ Us = 12 Vdc

 

9.Odstęp czasu zapisów do pamięci nieulotnejmin.120 000 
10.Maksymalna liczba zapisanych próbek

do pamięci nieulotnej

results196 000> 22 lat dla zapisu 1/60 min.

Produkty powiązane

oferujące dodatkowe możliwości

Masz więcej pytań?

Zostaw email, odezwiemy się do Ciebie!