Oprogramowanie SOLLICH ABE

Bieżący nadzór nad pracą do 8 Stacji Obsługi Baterii.

Możliwość tworzenia i dodawania programów obsługi do nowych typów baterii.

Automatyczne tworzenie protokołów i raportów z wykonanych czynności.

CENA JEST ZALEŻNA OD KONFIGURACJI PRODUKTU.
W CELU WYCENY PRODUKTU NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM.

 

Dokumentacja

i informacje ściśle techniczne

Opis

SOLLICH ABE jest programem służącym do zarządzania pojedynczą Stacją lub zespołem Stacji Obsługi Baterii ATLAS 0477 v.2015 i SOLLICH 1277 z poziomu komputera PC, umożliwiając sterowanie i kontrolę realizowanych przez nie procesów oraz rejestrację, analizę i archiwizację otrzymanych wyników.
Program jest prosty i intuicyjny w obsłudze oraz automatyzuje pracę ze stacjami ATLAS 0477 v.2015 i SOLLICH 1277.

Aplikacja umożliwia:
Programowanie stacji,
Prostą kontrolę nad procesami zachodzącymi w stacjach,
Bieżący nadzór nad pracą 1 do 8 stacji ATLAS 0477 v.2015 i SOLLICH 1277,
Podgląd wyników w czasie rzeczywistym,
Wyświetlanie na ekranie monitora parametrów baterii takich jak: napięcie, natężenie prądu, ładunek, temperatura oraz wartości napięcia poszczególnych ogniw,
Prezentacja wyników w czytelny sposób za pomocą tabel, bar grafów oraz wykresów,
Zapis wyników do nieedytowalnej bazy danych – zapisane w bazie danych wyniki są nieusuwalne,
Przeglądanie wyników zapisanych w bazie danych,
Możliwość tworzenia i dodawania programów obsługi do nowych typów baterii przez Użytkownika,
Zapisywanie nowo utworzonych programów w sposób stały do stacji,
Automatyczne tworzenie protokołów i raportów z wykonanych czynności.

Produkty powiązane

oferujące dodatkowe możliwości

Masz więcej pytań?

Zostaw email, odezwiemy się do Ciebie!