Polityka prywatności

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu ATLAS-SOLLICH Zakład Systemów Elektronicznych z siedzibą pod adresem ul. Złota 9, 80-297 Rębiechowo k/Gdańska
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem sollich [at] atlas-sollich [.] pl

 

 

ROZPORZĄDZENIE o  OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

ATLAS-SOLLICH Zakład Systemów Elektronicznych Andrzej Sollich, ul. Złota 9, 80-297 Rębiechowo.

Firma zajmuje się produkcją, serwisem  i sprzedażą urządzeń elektronicznych.

 

     Dane Administratora Danych Osobowych (ADO):

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest: ATLAS-SOLLICH ZSE Andrzej Sollich z siedzibą przy ul. Złotej 9, 80-297 Rębiechowo.

ADO ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, ATLAS-SOLLICH ZSE Andrzej Sollich z siedzibą przy ul. Złotej 9, 80-297 Rębiechowo lub mailowo biuro [at] atlas-sollich [.] pl

 

     W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Jako ADO, informujemy naszych kontrahentów  , iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).

Państwa dane osobowe będą  przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o sprzedaży naszych wyrobów:

Wykonywanie ciążących na nas obowiązków prawnych, wystawianie i przechowywanie faktur, odpowiadanie na Państwa skargi i reklamacje w trybie przewidzianym przepisami, czy też zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego;

 

Jako ADO będziemy przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas lub prawnych odbiorców danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez czas świadczenia usługi, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.

Zawierając z nami umowę (m. in. poprzez rejestrację konta lub zawarcie umowy kupna-sprzedaży) będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na wykorzystywanie swoich danych w określonym przez daną zgodę celu.

Zaznaczamy też, że nie podejmujemy decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. Nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej tej osoby fizycznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

     Jakie konkretnie dane zbieramy?

Dane niezbędne do ofertowania, zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i wysyłki produktów gromadzone przez ADO . Dla osób fizycznych są to następujące dane:

Imiona i nazwisko;

Adres miejsca wysyłki towarów;

Numer telefonu kontaktowego;

Adres mailowy;

 

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niepodanie ich uniemożliwi nam poprawne świadczenie usług.

 

     Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy upoważnionym przez nas jako ADO osobom:

 1. przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na okoliczność  umowy sprzedaży. W szczególności są to osoby  w firmie ATLAS-SOLLICH ZSE realizujące prace informatyczne, kadrowe, księgowe, drukujące faktury
 2. Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 3. Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu np. dokonania zwrotów na Państwa rzecz;

Nie będziemy przekazywać danych do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowych.

 

     Jakie mają Państwo prawa?

Jako ADO, zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantujemy Państwu możliwość:

Dostępu do swoich danych osobowych;

Sprostowania przetwarzanych przez nas danych;

Ograniczenia przetwarzania danych;

Usunięcia przetwarzania danych;

Wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

 

     Wniosek na zakres przetwarzania danych transmisyjnych.

 

Stosowny wniosek należy przekazać do naszego Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, ATLAS-SOLLICH ZSE Andrzej Sollich z siedzibą przy ul. Złotej 9, 80-297 Rębiechowo lub mailowo biuro [at] atlas-sollich [.] pl.

 

Andrzej Sollich – dyrektor.

Rębiechowo, dn. 24.05.2018