ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ATLAS-SOLLICH

W latach 2016 – 2018 firma ATLAS-SOLLICH Zakład Systemów Elektronicznych Andrzej Sollich realizowała projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dla Poddziałania 2.2.1.,

Cel projektu:

Rozwój przedsiębiorstwa ATLAS-SOLLICH ZSE poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii prowadzącej do powstania nowego produktu

Planowane efekty:

  • Powstanie nowego produktu – Stacja Ochrony Katodowej – w 4 wariantach
  • Wzrost liczby produkowanych produktów
  • Wzrost liczby Klientów
  • Wzrost sprzedaży
  • Uruchomienie e-sklepu.

Wartość projektu: 1 820 633,70 zł

Wydatki kwalifikowane: 1 306 293,56

Wkład Funduszy europejskich: 718 461,46 zł