ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.

Kategorie: Przetargi, Wszystkie wpisy

W związku z realizacją projektu: „Rozwój przedsiębiorstwa ATLAS-SOLLICH ZSE poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii prowadzącej do powstania nowego produktu” , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dla Poddziałania 2.2.1.

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę:

  1. Drukarek biurowych sieciowych. – 2 szt.
  2. Serwera sieciowego – 1 szt

Termin składania ofert:

Oferty należy przesłać do dnia 11 lipca 2018r. włącznie
Oferty, które wpłyną po dacie 11 lipca 2018r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Oferty można składać za pomocą poczty elektroniczną na adres mailowy:  sollich [at] atlas-sollich [.] pl

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe nr 9-2018-skan

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:

Rębiechowo, dn. 12-07-2018r.

Firmy które złożyły oferty na Zapytanie ofertowe 9/2018:

  1. Sklep internetowy X-kom, 42-202 Częstochowa ul. Bojemskiego 25
  2. Komputronik Biznes, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
  3. Printservis Andrzej Kowalski, Ul. Szczygla 66a, 82-300 Elbląg
  4. All4office PARTNER XXI PIK Sp. z o.o., ul. Fordońska 246,  85-766 BYDGOSZCZ

 

Dla Części 1. Zapytania ofertowego: dostawa  drukarek biurowych sieciowych. – 2 szt,

Żadna z ofert nie spełniała wszystkich wymagań Zamawiającego. W związku z tym żadna o przedstawionych ofert nie została wybrana do realizacji tej części Zapytania.

Dla Części 2. Zapytania ofertowego: Serwer sieciowy – 1 szt.

Dwie oferty spełniały wymagania Zamawiającego. Oferta Sklepu internetowego X-kom, 42-202 Częstochowa, ul. Bojemskiego 25, proponująca najniższą cenę, została wybrana do realizacji Części 2. Zamówienia.

Andrzej Sollich – Dyrektor