ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16

Kategorie: Wszystkie wpisy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2018.

W związku z realizacją projektu: „Rozwój przedsiębiorstwa ATLAS-SOLLICH ZSE poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii prowadzącej do powstania nowego produktu” , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dla Poddziałania 2.2.1.

Zapraszamy do złożenia oferty na  dostawę „wyposażenia warsztatowego i laboratoryjnego”,

Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć lub przesłać do dnia 28.09.2018 włącznie.
Oferty, które wpłyną po dacie 28.09.2018 nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Oferty można składać:
a. Osobiście w siedzibie Zamawiającego, ul. Złota 9, 80-297 Rębiechowo, w dni robocze, w godz. 8.00 do 14.00
b. Pocztą kurierską
c. Pocztą elektroniczną, na adres mailowy:  sollich [at] atlas-sollich [.] pl

Adres do korespondencji:
ATLAS-SOLLICH Zakład Systemów Elektronicznych Andrzej Sollich, ul. Złota 9, 80-297 Rębiechowo,
z dopiskiem Oferta na dostawę wyposażenia warsztatowego i laboratoryjnego ”,

Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130173

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Rębiechowo, dn. 01-10-2018

  1. Oferty które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe,

Dla  części 1. Dostawa stołów warsztatowych – stanowisko ESD do montażu elektroniki – 8 kpl., złożono następujące oferty:

  • „Renex” Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 Włocławek.

Dla części 2. Dostawa stołów laboratoryjnych – 12 szt.  złożono następujące oferty:

  • AJ Produkty Sp. Z o.o. Redzikowo, ul. Przemysłowa 8, 76-200 Słupsk,

Dla części 3. Dostawa regałów magazynowych metalowych – 17 szt.  złożono następujące oferty:

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ALOG Gola Grzegorz, ul. Żeromskiego 82/5, 50-312 Wrocław,
  • META Systemy Magazynowania Sp. Z o.o. ul. Stefana Korbońskiego 12, 30-443 Kraków,

Dla części 4. Dostawa szaf metalowych – 2 szt.  złożono następujące oferty:

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ALOG Gola Grzegorz, ul. Żeromskiego 82/5, 50-312 Wrocław,

Dla części 5. Dostawa szafy metalowej ognioodpornej – 1 szt.  złożono następujące oferty:

  • AJ Produkty Sp. Z o.o. Redzikowo, ul. Przemysłowa 8, 76-200 Słupsk,
  1. W wyniku oceny Komisji, do realizacji dostaw wybrane zostały następujące oferty:

Dla  części 1. Dostawa stołów warsztatowych – stanowisko ESD do montażu elektroniki – 8 kpl., oferta firmy „Renex” Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Al. Kazimierza Wielkiego 6E,  87-800 Włocławek., która uzyskała 100 pkt.

Dla części 2. Dostawa stołów laboratoryjnych – 12 szt., oferta AJ Produkty Sp. Z o.o. Redzikowo, ul. Przemysłowa 8, 76-200 Słupsk, która uzyskała 100 pkt.

Dla części 3. Dostawa regałów magazynowych metalowych – 17 szt., oferta Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ALOG Gola Grzegorz, ul. Żeromskiego 82/5,  50-312 Wrocław, która otrzymała 100 pkt.

Dla części 4. Dostawa szaf metalowych – 2 szt., oferta Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ALOG Gola Grzegorz, ul. Żeromskiego 82/5,  50-312 Wrocław, która otrzymała 100 pkt.

Dla części 5. Dostawa szafy metalowej ognioodpornej – 1 szt., oferta AJ Produkty Sp. Z o.o. Redzikowo, ul. Przemysłowa 8, 76-200 Słupsk, która otrzymała 100 pkt.

Andrzej Sollich – dyrektor