ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11

Kategorie: Przetargi, Wszystkie wpisy

W związku z realizacją projektu: „Rozwój przedsiębiorstwa ATLAS-SOLLICH ZSE poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii prowadzącej do powstania nowego produktu” , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dla Poddziałania 2.2.1.

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę:

  1. Drukarek biurowych sieciowych. – 2 szt.

Termin składania ofert:

Oferty należy przesłać do dnia 19 lipca 2018r. włącznie
Oferty, które wpłyną po dacie 19 lipca 2018r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Oferty można składać za pomocą poczty elektroniczną na adres mailowy:  sollich [at] atlas-sollich [.] pl

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 11-2018-skan

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:

Rębiechowo, dn. 20-07-2018r.

Firmy które złożyły oferty na Zapytanie ofertowe 1/2018:

  1. Sklep internetowy X-kom, 42-202 Częstochowa ul. Bojemskiego 25
  2. CADevent sp. z o.o. ul.Budowlanych 31, 80-298 Gdańsk
  3. All4office PARTNER XXI PIK Sp. z o.o., ul. Fordońska 246,  85-766 Bydgoszcz
  4. FAXNET Artur Gerwin, ul. Czyżewskiego 38, 80-336 Gdańsk

 

Dla  Zapytania ofertowego 11/2018  dostawa  drukarek biurowych sieciowych. – 2 szt,

Wszystkie oferty spełniały wymagania Zamawiającego.

Oferta Sklepu internetowego X-kom, 42-202 Częstochowa, ul. Bojemskiego 25, proponująca najniższą cenę, została wybrana do realizacji zamówienia.

 

Andrzej Sollich – Dyrektor