ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10

Kategorie: Przetargi, Wszystkie wpisy

W związku z realizacją projektu: „Rozwój przedsiębiorstwa ATLAS-SOLLICH ZSE poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii prowadzącej do powstania nowego produktu” , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dla Poddziałania 2.2.1.

Zapraszamy do złożenia oferty na: wykonanie, uruchomienie i integrację systemu:

 1. Sieć teleinformatyczna – 1 kpl.,
 2. Sieć monitoringu wizyjnego – 1 kpl.,
 3. Sieć systemu alarmowego – 1 kpl.,

Szczegółowy opis zamówienia i sposób przygotowania oferty znajduje się w załączonym pliku: Zapytanie ofertowe nr 10-2018-skan.

Termin składania ofert:

Oferty należy przesłać do dnia 20 lipca 2018r. włącznie
Oferty, które wpłyną po dacie 20 lipca 2018r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Oferty można składać za pomocą poczty elektroniczną na adres mailowy:  sollich [at] atlas-sollich [.] pl

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 10-2018-skan

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:

Firmy które złożyły oferty na Zapytanie ofertowe 10/2018:

 1. pl Nataniel Łątka, Ul. Krakowska 32, 31-062 Kraków
 2. Panamedia Sp. z o.o. ul.Skotnicka 177/122 30-394 Kraków
 3. TB DATCOM Tomasz Borek, ul.Łanowa 16E, 25-147 Kielce
 4. Anna Grabowska GALILEO, Ul. Bora Komorowskiego 37B, 80-377 Gdańsk
 5. Limontech Mariusz Zelgert, Ul. Straszyńska 23, 80-180 Gdańsk
 6. TUGAL Systemy zabezpieczenia Obiektów Paweł Kowalewski, Obrońców Westerplatte 38,  81-706 Sopot

Dla  Zapytania ofertowego 10 /2018 następujące oferty spełniały wymagania Zamawiającego:

 1. Anna Grabowska GALILEO, Ul. Bora Komorowskiego 37B, 80-377 Gdańsk
 2. Limontech Mariusz Zelgert, Ul. Straszyńska 23, 80-180 Gdańsk
 3. TUGAL Systemy zabezpie-czenia Obiektów Paweł Kowalewski, Obrońców Westerplatte 38,  81-706 Sopot

Oferta firmy „Limontech Mariusz Zelgert, Ul. Straszyńska 23, 80-180 Gdańsk”, proponująca najniższą cenę, została wybrana do realizacji zamówienia.

Rębiechowo, dn. 23-07-2018r.

Andrzej Sollich – Dyrektor