ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 7

Kategorie: Przetargi

W związku z realizacją projektu: “Rozwój przedsiębiorstwa ATLAS-SOLLICH ZSE poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii prowadzącej do powstania nowego produktu” , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dla Poddziałania 2.2.1.

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę: komputerów.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 16 maja 2018r. włącznie, na adres: sollich [at] atlas-sollich [.] pl

Pliki do pobrania:

Wymagania dotyczące komputerów.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:

Rębiechowo, dn. 18-05-2018r.

Firmy które złożyły oferty spełniające warunki Zapytania ofertowego:

  1. a) Sklep internetowy X-kom, 42-202 Częstochowa, ul. Bojemskiego 25
  2. b) Sklep internetowy Media Markt Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa

 

Oferta Sklepu internetowego X-kom, 42-202 Częstochowa, ul. Bojemskiego 25 została wybrana do realizacji niniejszego zamówienia.

Andrzej Sollich – Dyrektor