SOLLICH ABE -SOFTWARE

Ongoing control over the work of up to 8 Battery Service Stations.

Ability to create and add handlers for new types of batteries.

Automatic creation of protocols and reports on performed activities.

THE PRICE DEPENDS ON THE PRODUCT CONFIGURATION.
TO QUOTE THE PRODUCT, CONTACT THE MANUFACTURER.

Documentation

and technical data

Description

SOLLICH ABE is a software used to manage a single Station or a group of ATLAS 0477 v.2015 and SOLLICH 1277 Battery Service Stations from a PC, enabling control and monitoring of the processes they carry out as well as registration, analysis and archiving of the obtained results.
The program is simple and intuitive to use and automates work with ATLAS 0477 v.2015 and SOLLICH 1277 stations.

Aplikacja umożliwia:
Programowanie stacji,
Prostą kontrolę nad procesami zachodzącymi w stacjach,
Bieżący nadzór nad pracą 1 do 8 stacji ATLAS 0477 v.2015 i SOLLICH 1277,
Podgląd wyników w czasie rzeczywistym,
Wyświetlanie na ekranie monitora parametrów baterii takich jak: napięcie, natężenie prądu, ładunek, temperatura oraz wartości napięcia poszczególnych ogniw,
Prezentacja wyników w czytelny sposób za pomocą tabel, bar grafów oraz wykresów,
Zapis wyników do nieedytowalnej bazy danych – zapisane w bazie danych wyniki są nieusuwalne,
Przeglądanie wyników zapisanych w bazie danych,
Możliwość tworzenia i dodawania programów obsługi do nowych typów baterii przez Użytkownika,
Zapisywanie nowo utworzonych programów w sposób stały do stacji,
Automatyczne tworzenie protokołów i raportów z wykonanych czynności.

The application enables:
Station programming,
Simple control over the processes taking place in the stations,
Ongoing supervision over the operation of 1 to 8 ATLAS 0477 v.2015 and SOLLICH 1277 stations,
View the results in real time,
Displaying battery parameters on the monitor screen, such as: voltage, current, charge, temperature and voltage values of individual cells,
Presentation of results in a legible way using tables, bar graphs and charts,
Writing the results to a non-editable database – the results saved in the database are indelible,
Viewing the results stored in the database,
The ability to create and add service programs for new types of batteries by the User,
Saving newly created programs permanently to the station,
Automatic creation of protocols and reports on performed activities.

Additional products

offering additional options

Masz więcej pytań?

Zostaw email, odezwiemy się do Ciebie!