SOLLICH 1911 CPMS
Pomiarowa Stacja Ochrony Katodowej

699,00  netto

Przeznaczona do monitorowania ochrony katodowej z elektrodami magnezowymi.

Pomiar parametrów ochrony.

Ustawianie zakresów prawidłowej polaryzacji.

Pomiar potencjału wyłączeniowego.

Duży czytelny wyświetlacz.

Zasilanie z sieci jednofazowej 230Vac 50Hz.

CENA JEST ZALEŻNA OD KONFIGURACJI PRODUKTU.
W CELU WYCENY PRODUKTU NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM.

 

Dokumentacja

i informacje ściśle techniczne

Opis

SOLLICH 1911 CPMS CATHODIC PROTECTION MEASURING STATION – POMIAROWA STACJA OCHRONY KATODOWEJ – służy do monitorowania parametrów ochrony katodowej zrealizowanej na bazie elektrod galwanicznych, np. elektrod Mg czy Mg-Al.

SOLLICH 1911 CPMS – Pomiarowa Stacja Ochrony Katodowej – dokonuje cyklicznych pomiarów prądu polaryzacji konstrukcji oraz jej potencjału względem elektrody odniesienia.

W przypadku braku zainstalowanej elektrody odniesienia wskaźnik potencjału wskazuje wartość bliską 0 mV.

Przerywając obwód prądowy przyciskiem WYŁĄCZENIE PRĄDU, stacja mierzy wyłączeniowy potencjał konstrukcji.

Urządzenie posiada wbudowaną diodę kontrolną LED wskazującą czy potencjał konstrukcji znajduje się w zakresie potencjałów prawidłowej ochrony.

Pomiarowa Stacja SOLLICH 1911 CPMS – produkowana jest w dwóch wersjach zasilania:

– zasilana z zasilacza stałoprądowego +12Vdc, dołączonego do zacisków 0V  i  +Us

– zasilana z sieci 230V- 50Hz, dołączonej do zacisków L  i  N

Stacja posiada zaciski podłączenia obwodu prądowego i potencjałowego instalacji:

  -/K ;  Eo ;  +/A

Pomiarowa Stacja SOLLICH 1911 CPMS posiada wbudowane dwa mierniki:

– górny – miliwoltomierz do pomiaru potencjału, oznaczony symbolem mV,

– dolny – miliamperomierz do pomiaru prądu polaryzacji, oznaczony symbolem mA.

 

Z prawej strony płytki czołowej, na dole, znajduje się przycisk przerwania prądu w obwodzie ochrony WYŁĄCZENIE PRĄDU. Naciśnięcie tego przycisku rozłącza obwód prądowy, tak że prąd polaryzacji konstrukcji nie płynie.

W  lewej dolnej części płytki czołowej znajduje się 3 kolorowa dioda LED do sygnalizacji poprawności potencjału ochrony.

Stacja posiada wbudowane dwa regulatory E_lo  oraz  E_hi, umieszczone z boku obudowy, służące do ustawienia zakresu poprawnej ochrony.

Stacja SOLLICH 1911 CPMS posiada wyjścia pomiarowe zlokalizowane od góry obudowy, z jej prawej strony.

Zacisk COM jest zaciskiem względem którego wykonuje się pomiary sygnałów analogowych.

Zacisk wyjścia Uhi służy do pomiaru granicznego wysokiego potencjału ochrony

Zacisk wyjścia Ulo służy do pomiaru granicznego niskiego potencjału ochrony,

Zacisk wyjścia Eo  służy do pomiaru potencjału konstrukcji.

Zacisk wyjścia Ui  służy do pomiaru napięcia proporcjonalnego do prądu polaryzacji.

SOLLICH 1911 CPMS posiada separowane wyjścia logiczne – GND ; OFF ; OK ; AL  – do przesłania informacji o stanie ochrony konstrukcji do zewnętrznych, wyniesionych poza skrzynkę instalacyjną, sygnalizatorów, np. SOLLICH 1913 ESI.

Dane Techniczne

  • Przeznaczona do monitorowania ochrony katodowej z elektrodami galwanicznymi.
  • Pomiar parametrów ochrony I_pol oraz E_on  i 
  • Duży czytelny wyświetlacz.
  • Zasilanie napięciem stałym : +12 … +24 V, lub z sieci jednofazowej 230Vac 50Hz
  • Pobór prądu ok. 35 mA @12Vdc
  • Domyślnie fabrycznie ustawione wartości graniczne: Ulo = 800 mV, Uhi = 1400 mV
  • Montaż na szynie DIN.
  • Szerokość 53mm.
  • Regulacja zakresu wskazania prawidłowej ochrony.
  • Separowane sygnały wyjściowe do wyniesionej sygnalizacji stanu ochrony.

Produkty powiązane

oferujące dodatkowe możliwości

Masz więcej pytań?

Zostaw email, odezwiemy się do Ciebie!