SOLLICH 1804 CPC
Cathodic Protection Connector

Zabezpieczenie przepięciowe obwodów Stacji Ochrony Katodowej.

Złącze służące do kontroli instalacji Ochrony Katodowej.

Umożliwia podłączenie elektrody symulującej.

Napięcie zasilania Us = 24-48V.

Documentation

and technical data

Description

Application of SOLLICH 1804 CPC Connector – Cathodic Protection Connector

The SOLLICH 1804 CPC Connector is used to protect against overvoltage of  input circuits in the Cathodic Protection Station

SOLLICH 1804 CPC służy do podłączenia przyrządów pomiarowych mierzących parametry prądu, potencjału i napięć oraz skuteczność ochrony katodowej, bez odłączania obwodów ochrony od stacji ochrony katodowej.

SOLLICH 1804 CPC jest urządzeniem  montowanym pomiędzy chronioną konstrukcję i elektrody obwodów ochronnych, a stacją ochrony katodowej.

Gniazdo kontroli systemu ochrony katodowej  umożliwia rozłączenie obwodów ochronnych w celu zmierzenia prądu ochrony, potencjału ochrony przy płynącym prądzie ochrony jak i przy wyłączonym prądzie.

Gniazdo umożliwia chwilowe odłączenie konstrukcji chronionej od stacji OK.

Rozłączenia prądu ochrony i konstrukcji dokonuje się sygnałami elektrycznymi dołączonymi do gniazda wejściowego.

Additional products

offering additional options

Masz więcej pytań?

Zostaw email, odezwiemy się do Ciebie!