SOLLICH 1606 CPS
Stacja Ochrony Katodowej

Stacja Ochrony Katodowej o podwyższonym prądzie wyjściowym.

Sterowane mikroprocesorem źródło prądu.

Tryb pracy: GCCE = źródło prądu stałego.

Programowanie wartości prądu przyciskami:
SET+UP lub SET+DOWN.

Uzas: 12 – 24 Vdc

Interfejs komunikacji RS 485.

Sprawność energetyczna do 96 %.

CENA JEST ZALEŻNA OD KONFIGURACJI PRODUKTU.
W CELU WYCENY PRODUKTU NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM.

Dokumentacja

i informacje ściśle techniczne

Opis

Stacja ochrony katodowej SOLLICH 1606 CATHODIC PROTECTION MICROSTATION jest przeznaczona do ochrony katodowej konstrukcji metalowych i żelbetowych. Ochrona ta polega na zapewnieniu odpowiedniego potencjału ochronnego konstrukcji przez wymuszenie prądowe w układzie anoda – konstrukcja chroniona.

Stacja ochrony katodowej SOLLICH 1606 CATHODIC PROTECTION MICROSTATION  jest programowanym źródłem prądowym
i pracuje w układzie dwuelektrodowym – bez elektrody odniesienia, lub trzyelektrodowym w układzie z elektrodą odniesienia.

Przyrząd umożliwia zaprogramowanie wartości prądu ochrony katodowej Ip  i utrzymuje tą wartość w trakcie pracy.

Przyrząd realizuje pomiar wartości potencjału załączeniowego  Eon ochrony konstrukcji względem elektrody odniesienia
Eo (pomiarowej), prądu ochrony katodowej Ip oraz napięcia anoda-katoda Ua.

 

Cechy urządzenia

 • Praca w trybie galwanostatycznym – wymuszenia prądowego i potencjostatycznym – wymuszenia potencjałowego,
 • Duża ilość funkcji pozwalająca na konfigurację dla szerokiego zakresu zastosowań,
 • Programowane ustawianie prądu i automatyczne precyzyjne pomiary,
 • Rejestracja cyklicznie wykonywanych pomiarów w pamięci nieulotnej stacji,
 • Możliwość włączenia/wyłączenia sygnalizacji „Kontrola zakresu potencjału”,
 • Programowanie zakresu kontroli potencjałów,
 • Sygnalizacja statusu „Kontroli zakresu potencjału” konstrukcji kolorami: zielonym, czerwonym i żółto-pomarańczowym,
 • Wyświetlacz alfanumeryczny LCD z podświetleniem, informacje o aktualnym stanie pracy stacji,
 • Generowanie sygnałów alarmowych,
 • Wysoka sprawność energetyczna,
 • Zdalny odczyt i regulacja  parametrów pracy, komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi, obsługa protokołu ModBus,
 • Prosta instalacja na szynie DIN, proste uruchomienie, łatwa obsługa,
 • Zainstalowane oprogramowanie do odczytu wyników z pamięci i do programowania parametrów ochrony.

Dane techniczne

Parametr:Jedn.Min.Max.
Prąd wyjściowy  Ip  –  wartość programowana
Model 24-1000

Model 24-2000

Model 24-4000

mA

mA

mA

40

80

160

1000

2000

4000

Niedokładność pomiaru prądu Ip
Model 24-1000

Model 24-2000

Model 24-4000

mA+%

mA+%

mA+%

+/- 10mA  +/- 2%

+/- 20mA  +/- 2%

+/- 40mA  +/- 2%

*) Programowany potencjał Ep = Eon.

**) Zakres pomiaru potencjału Eon: (0/-3,0)[V].

***) Niedokładność pomiaru potencjału Eon:  +/- 10mV  +/- 2%.

****) Port komunikacji RS 485 MODBUS.

*****) Pamięć umożliwiająca do 10 lat zapisu.

Produkty powiązane

oferujące dodatkowe możliwości

Masz więcej pytań?

Zostaw email, odezwiemy się do Ciebie!