SOLLICH 1506 CPM-LP
Mikrostacja Ochrony Katodowej

Mikrostacja Ochrony Katodowej o bardzo niskim poborze mocy.

Sterowane mikroprocesorem źródło prądu.

Tryb pracy: GCCE = źródło prądu stałego.

Programowanie wartości prądu przyciskami:
SET+UP lub SET+DOWN.

Uzas: 12 – 24 Vdc

Interfejs komunikacji RS 485.

Sprawność energetyczna do 96 %.

CENA JEST ZALEŻNA OD KONFIGURACJI PRODUKTU.
W CELU WYCENY PRODUKTU NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM.

Dokumentacja

i informacje ściśle techniczne

Opis

Stacja Ochrony Katodowej SOLLICH 1506 CATHODIC PROTECTION MICROSTATION LOW POWER jest przeznaczona do ochrony katodowej konstrukcji metalowych i żelbetowych. Ochrona ta polega na zapewnieniu odpowiedniego potencjału ochronnego konstrukcji przez wymuszenie prądowe w układzie anoda – konstrukcja chroniona.

Stacja Ochrony Katodowej SOLLICH 1506 CATHODIC PROTECTION MICROSTATION LOW POWER pracuje w układzie
dwuelektrodowym – bez elektrody odniesienia, lub trzyelektrodowym w układzie z elektrodą odniesienia.

Przyrząd umożliwia zaprogramowanie wartości prądu polaryzacji  Ip (prądu ochrony katodowej) albo potencjału załączeniowego Eon lub wyłączeniowego Eoff , względem elektrody odniesienia Eo (pomiarowej)
i utrzymuje te wartości w trakcie pracy.

Przyrząd realizuje pomiar wartości prądu polaryzacji (ochrony katodowej) Ip, potencjału załączeniowego Eon
lub wyłączeniowego Eoff względem elektrody odniesienia Eo,  oraz napięcia anoda-katoda Ua.

Stacja może pracować bez wymuszonego chłodzenia w temperaturach otoczenia do 50°C.

Cechy urządzenia

 • Praca w trybie galwanostatycznym – wymuszenia prądowego i potencjostatycznym – wymuszenia potencjałowego,
 • Wiele trybów pracy i funkcji pozwalających na konfigurację dla szerokiego zakresu zastosowań,
 • Programowane ustawianie prądu i potencjałów,
 • Automatyczne precyzyjne pomiary,
 • Wyświetlacz alfanumeryczny LCD z podświetleniem, informacje o aktualnym stanie pracy stacji,
 • Cykliczna rejestracja wykonywanych pomiarów w pamięci nieulotnej stacji,
 • Sygnalizacja  „Kontrola zakresu potencjału”  kolorami: zielonym, czerwonym i żółto-pomarańczowym,
 • Programowanie zakresu kontroli potencjałów,
 • Możliwość włączenia/wyłączenia sygnalizacji „Kontrola zakresu potencjału”,
 • Generowanie sygnałów alarmowych,
 • Wysoka sprawność energetyczna,
 • Zdalny odczyt i regulacja  parametrów pracy, komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi, obsługa protokołu ModBus,
 • Prosta instalacja na szynie DIN, proste uruchomienie, łatwa obsługa,
 • Oprogramowanie do odczytu wyników z pamięci stacji i do ustawiania parametrów ochrony.

Dane techniczne

Parametr:Jedn.Min.Max.
Prąd wyjściowy  Ip  –  wartość programowana
Model 24-20-LP

Model 24-50-LP

Model 24-100-LP

mA

mA

mA

0,1

0,5

2

20

50

100

Napięcie wyjściowe Ua
Us = 12V

Us = 15V

Us = 24V

V

V

V

0,3

0,4

0,5

9

11

18

*) Niedokładność pomiaru prądu Ip: 1,5 % (pełnego zakresu).

**)Niedokładność pomiaru pot. Eon i Eoff: 10 mV +/-2,5 %.

***) Programowany czas Toff/Ton (wyłączenia / włączenia) prądu Ip.

***) Programowany czas opóźnienia pomiaru potencjału Eoff.

*****) Port komunikacji RS 485 MODBUS

******) Pamięć umożliwiająca do 10 lat zapisu.

Produkty powiązane

oferujące dodatkowe możliwości

Masz więcej pytań?

Zostaw email, odezwiemy się do Ciebie!