PCcorrER
SOLLICH 0901 COR & ATLAS 1001

Program PCcorrER uruchomiony na komputerze PC, przez magistralę MODBUS i gniazdo
RS-485, steruje pracą Korozymetru Rezystancyjnego SOLLICH 0901 COR lub ATLAS 1001 COR.

CENA JEST ZALEŻNA OD KONFIGURACJI PRODUKTU.
W CELU WYCENY PRODUKTU NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM.

Dokumentacja

i informacje ściśle techniczne

Opis

Program PCcorrER uruchomiony na komputerze PC, przez magistralę MODBUS i gniazdo RS-485, steruje pracą
Korozymetru Rezystancyjnego SOLLICH 0901 COR lub ATLAS 1001 COR.

Pomiar wartości rezystancji Czujnika Korozymetrycznego w SOLLICH 0901 COR odbywa się na polecenie:

 • komputera PC,
 • modułu SOLLICH 1597 WCM,
 • po naciśnięciu przycisku START MEAS,
 • po załączeniu sygnału START MEAS.

Pomiar wartości rezystancji Czujnika Korozymetrycznego w ATLAS 1001 COR odbywa się na polecenie:

 • komputera PC,
 • z klawiatury korozymetru,
 • z polecenia procesora korozymetru, zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem pomiarów.

Program PCcorrER umożliwia:

 • instalację nowych czujników korozymetrycznych,
 • uruchomienie pojedynczego pomiaru,
 • odczyt wyników zapisanych w przyrządzie,
 • podgląd wyników w tabeli i na wykresach,
 • analiza wyników,
 • edycję, odczyt z pliku oraz zapis do przyrządu procesu pomiarowego (pomiar cykliczny),
 • zapis opcji obsługiwanego urządzenia.

Produkty powiązane

oferujące dodatkowe możliwości

Masz więcej pytań?

Zostaw email, odezwiemy się do Ciebie!