Realizowane projekty unijne

Kategorie: Fundusze europejskie

      Aktualnie firma realizuje Projekt ,, Rozwój przedsiębiorstwa ATLAS-SOLLICH ZSE poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii prowadzącej do powstania nowego produktu”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014… Więcej