O firmie

Firma ATLAS-SOLLICH Zakład Systemów Elektronicznych istnieje od 1983r.
Od momentu powstania wiodącym produktem firmy jest aparatura pomiarowa konstruowana i produkowana na potrzeby elektrochemii i korozji.

W roku 1985 wykonaliśmy pierwszą w Polsce aparaturę do pomiaru widm impedancyjnych - zestaw ATLAS 85. Zastosowaliśmy nową wówczas technikę sterowania przyrządem w czasie rzeczywistym za pomocą komputera (wtedy IBM PC XT). Opracowany zestaw oprogramowania umożliwiał zaprogramowanie przebiegu procesu pomiarowego, sterowanie zestawem, rejestrację wyników i ich graficzną prezentację oraz analizę otrzymanych wyników i wydruk raportu.

Dzięki ciągłemu rozwojowi a także jakości i precyzji naszych przyrządów staliśmy się wiodącą firmą na polskim rynku produkującą badawczą aparaturę elektrochemiczną. Potwierdzeniem wysokiej jakości naszych przyrządów jest stała współpraca z większością Wyższych Uczelni i Instytutów Naukowo - Badawczych zajmujących się inżynierią materiałową, korozją, elektrochemią oraz badaniami i eksploatacją akumulatorów i ogniw.

Szczególnie cenimy sobie kontynuowaną od lat współpracę z Politechniką Gdańską i wspólny udział w programach finansowanych przez Unię Europejską. Przez lata naszej działalności udoskonalamy nasze przyrządy i poszerzamy działalność o nowe gałęzie projektowania i produkcji.

Chętnie podejmujemy nowe i trudne wyzwania jakie stawia przed nami nowoczesna technika i technologia.

Aktualnie firma realizuje Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Andrzej Sollich

Program Regionalny