Elektrochemia - Polarografia

Potencjostat - Galwanostat
ATLAS 1131 EU

 • Badania Polarograficzne
 • Pomiary potencjostatyczne i galwanostatyczne
 • Pomiary potencjodynamiczne i galwanodynamiczne
 • Impulsowe techniki pomiarowe
 • badania szumowe
 • polarografia zmiennoprądowa
Elektrochemia - Polarografia

Potencjostat - Galwanostat
ATLAS 0931

 • Precyzyjnym czteroelektrodowy przyrząd przeznaczony do pracy laboratoryjnej
 • Możliwość ustawienia polaryzacji potencjałem lub prądem stałym
 • Pomiar i rejestracja potencjału stacjonarnego w czasie
 • Pomiar i rejestracja potencjału i prądu polaryzacji w czasie
 • Polaryzacja potencjodynamiczna
 • Polaryzacja galwanodynamiczna
 • Wspólpraca z dwu, trzy lub czteroelektrodowym naczynkiem pomiarowym
Elektrochemia - Polarografia

POT - GALV MULTIPLEXER
ATLAS 0831

 • Umożliwia pomiar wielu naczyniek elektrochemicznych
  wykorzystując przyrząd ATLAS 0531 EU&IA
 • Pomiary wykonywane są sekwencyjnie na kolejnych naczyńkach
 • Program badawczy dla wielu próbek może być wykonywany cyklicznie
 • Obsługa 8 naczyń eelektrochemicznych
 • Możliwość rozbudowania zestawu do 64 naczyń
Elektrochemia - Impedancyjna

Potencjostat - Galwanostat
ATLAS 1131 EU&IA

 • Potencjostat - Galwanostat i Analizator Impedancji
 • Precyzyjny przyrząd pięcioelektrodowy
 • Pomiar charakterystyk chrono-volt-amperometrycznych
 • Pomiar widm impedancyjnych układów elektrochemicznych
 • Przyrząd posiada generator sygnałów programujących
Elektrochemia - Impedancyjna

Potencjostat - Galwanostat
ATLAS 0531 EU&IA

 • Potencjostat - Galwanostat i Analizator Impedancji
 • Precyzyjny przyrząd pięcioelektrodowy
 • Przyrząd posiada generator sygnałów programujących
 • Pomiar charakterystyk chrono-volt-amperometrycznych
 • Pomiar widm impedancyjnych układów elektrochemicznych
 • Możliwość wizualizacji pomiarów na wykresach.
 • Możliwość wyboru współrzędnych wykresu.
 • Możliwość zapisu wyników do pliku.
Elektrochemia - Impedancyjna

Analizator Impedancji
ATLAS 1441 HIA

 • Spektroskopia impedancyjna powłok przeciwkorozyjnych obiektów uziemionych w terenie
 • Spektroskopia impedancyjna elementów i układów nieuziemionych, w warunkach laboratoryjnych
 • Wyposażony w czterozasiskową sondę pomiarową
 • Pomiar widma impedancyjnego
 • Automatyczna kompensacja SEM ogniwa elektrochemicznego
 • Praca w zakresie 10 µHz : 4 MHz
 • Wartość mierzonej impedancji 0,1Ω ÷ 100 GΩ
Elektrochemia - Impedancyjna

Analizator Impedancji
ATLAS 0441 HIA

 • Spektroskopia impedancyjna powłok przeciwkorozyjnych obiektów uziemionych w terenie
 • Spektroskopia impedancyjna elementów i układów nieuziemionych, w warunkach laboratoryjnych
 • Wyposażony w trzyzasiskową sondę pomiarową
 • Praca w zakresie 10 µHz ÷ 10 MHz
 • Automatyczna kompensacja SEM ogniwa elektrochemicznego
Pomiary Parametrów Korozji

Korozymetr Rezystancyjny
ATLAS 1001 COR

 • Przenośne urządzenie pomiarowe
 • Wyznaczania ubytków korozyjnych i szybkości korozji metali w instalacjach przemysłowych
 • Monitorowanie zagrożenia korozyjnego stalowych konstrukcji podziemnych
 • Monitorowanieskuteczności ochrony katodowej stalowych konstrukcji podziemnych
 • Zakres pomiaru rezystancji: 1 ÷ 600 mΩ
Pomiary Parametrów Korozji

Korozymetr Rezystancyjny
ATLAS 0901 COR

 • Wyznaczania ubytków korozyjnych i szybkości korozji metali w instalacjach przemysłowych
 • Monitorowanie zagrożenia korozyjnego stalowych konstrukcji podziemnych
 • Monitorowanie skuteczności ochrony katodowej stalowych konstrukcji podziemnych
 • Zakres pomiaru rezystancji: 1 ÷ 600 mΩ
Pomiary Parametrów Korozji

Pulse Current Galvanostat
ATLAS 0903 COR

 • Jest precyzyjnym stałoprądowym galwanostatem
 • Znajduje szerokie zastosowanie w badaniach ochrony katodowej jako przenośne źródło prądu polaryzacji
 • Badaniach próbne na podziemnych konstrukcjach metalowych (np. do oceny jakości powłok izolacyjnych na gazociągach podziemnych)
 • wyposażony w odbiornik systemu GPS
Urządzenia Ochrony Katodowej

Stacja Ochrony Katodowej
SOLLICH 1403 CPM

 • Ochrony katodowa obiektów i konstrukcji metalowych
 • Praca w trybie galwanostatycznym i potencjostatycznym
 • Automatyczne pomiary
 • Obsługa protokołu ModBus
 • Wykonane zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC
 • Prosta instalacja na szynie DIN
 • Różne wersje urządzenia dopasowane pod kątem prądu maksymalnego i dokładności
Urządzenia Ochrony Katodowej

Stacja Ochrony Katodowej
ATLAS 1103 CPM

 • Ochrony katodowa obiektów i konstrukcji metalowych
 • Zminiaturyzowana wersja przyrządu ATLAS 0903 PCG
 • Automatyczne pomiary
 • Programowany nominalny prąd wyjściowy: 0,001 A ÷ 1,0 A
Pomiary Baterii i Ogniw

ATLAS 1361 MPG&T

 • Wielokanałowy Potencjostat - Galwanostat i Tester
 • Od 1 do 8 niezależnych jednostek ICDU
 • Pomiar SEM ogniw i baterii
 • Pomiar temperatury
 • Możliwość odczytu i wizualizacji wyników w trakcie realizacji programu badawczego
 • Sygnalizacja optyczna stanu pracy i alarmów
 • Sygnalizacja akustyczna alarmów
Pomiary Baterii i Ogniw

ATLAS 0361
Battery and Separator Measurement System

 • Badanie akumulatorów, membran, separatorów i pojedynczych ogniw
 • Pomiar SEM ogniw i baterii
 • Pomiar temperatury
 • Sygnalizacja optyczna stanu pracy i alarmów
 • Sygnalizacja akustyczna alarmów
Pomiary Baterii i Ogniw

ATLAS 0071
Battery Charger & Discharger

 • Testowania i kondycjonowanie 64 baterii
 • Ładowanie stałym prądem
 • Wyładowanie stałym prądem
 • Sygnalizacja optyczna stanu pracy i alarmów
 • Sygnalizacja akustyczna alarmów
Stacje Obsługi Baterii

SOLLICH 1277
Stacja Obsługi Baterii

 • Automatyczna obsługa akumulatorów lotniczych
 • Obsługiwane typy akumulatorów:
  Saft, Marathon, HBL - Indie, CLAiO - Polska.
 • Ładowanie baterii
 • Wyładowanie baterii
 • Pomiar pojemności baterii
 • Pomiar temperatury baterii
 • Pomiar napięcia baterii
 • Wydruk raportu
Stacje Obsługi Baterii

ATLAS 0477
Stacja Obsługi Baterii

 • Automatyczna obsługa akumulatorów lotniczych
 • Obsługiwane typy akumulatorów:
  Marathon, Saft, Varta
 • Ładowanie baterii
 • Wyładowanie baterii
 • Pomiar pojemności baterii
 • Pomiar temperatury baterii
 • Pomiar napięcia baterii
 • Wydruk raportu
Stacje Obsługi Baterii

ATLAS 1078
Stacja Obsługi Baterii

 • Do obsługi pojedynczych ogniw baterii
 • Obsługuje baterie niklowo-kadmowe
 • Ładowanie od 1 do 6 ogniw baterii
 • Wyładowanie od 4 do 6 ogniw baterii
Tester Baterii

ATLAS 0176
Tester Obciążenia Baterii

 • Pomiar napięcia baterii bez obciążenia
 • Obciążenie zacisków baterii na okres 5s
 • Pomiar napięcia baterii przy obciążeniu ustawioną wartością prądu
 • Zapamiętanie wartości napięcia na koniec okresu obciążenia
Zasilacze Sieciowe

Seria MPA 50-4

 • Zasilanie systemów automatyki
 • Separacja galwaniczna napięć wyjściowych zasilacza
 • Bardzo niski poziom tętnień i szumów napięć wyjściowych
 • Montaż w kasetach EURO 3U